Sablé-sur-Sarthe (Sarthe, France) / Italia

Città di imballaggio: Sablé-sur-Sarthe (Sarthe, France)
Origine degli ingredienti: Italia

Prodotti imballati nella città di Sablé-sur-Sarthe (Sarthe, France) - Prodotti con ingredienti originari di Italia